مجتمع اموزشی معرفت بافت

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره

شهرستان بافت از دیر باز جایگاه فرهنگ و تمدن اقوام مختلف بوده و از تمدن تبه یحیی تا امروز شاهد فراز و نشیب های فرهنگی زیادی بوده است.اموزش و برورش در بافتبه دوره هایی بر می گردد که افراد از طریق مکتب خانه با سواد می شدند.نخستین مدرسه در بافت در زمان حکومت احمد شاه قاجار با مدیریت میرزا باقر تهرانی به سال 1297 شمسی تاسیس شد .در اغاز امور مربوط به مدارس به عهده نماینده فرهنگ بود در ان زمان به ترتیب حجازی. کاظم ایران بور.مصطفی شفیعیان و ابوالقاسم ارجمند نمایندگان اداره فرهنگ در بافت بودند.تا اینکه در سال 1341ه. با ریاست داریوش نوذری اداره اموزش و برورش بافت به صورت مستقل فعالیت خود را شروع نمود.و تا کنون نخبگان زیادی از دیار بافت برخواسته اندکه بافت را به جایگاهی در زمینه تربیت نخبگان دانشگاهی مبدل نموده است.
در این میان مجتمع اموزشی بسرانه بافت در سال 1374 با دریافت مجوز رسمی از وزارت اموزش و برورش فعالیت علمی خود را به صورت جدی اغاز و تا کنون افتخار تربیت تعداد بیشماری از فرزندان ممتاز دیار بافت را دارد.دوره های بیش دبستان.دبستان.دبیرستان و بیش دانشگاهی غیر انتفاعی معرفت بافت به جایگاهی بی بدلیل در تربیت فرزندان دیار بافت و شهرهای تابعه مبدل گردیده است....

گزارش تخلف
بعدی